Posted by justin

This message was recorded on December 2, 2018 and is being presented by Pastor Roger Hendricks

Sermon title 11/25/18 – Jesus Gave You Something

2 Corinthians 5:17 (KJV)
John 15:15 (KJV)
Isaiah 49:16a (KJV)
Romans 6:6 (KJV)
Ephesians 4:24 (KJV)
1 Peter 2:9 (KJV)
Psalms 139:14 (KJV)
Galatians 2:20 (KJV)
Colossians 3:1-3 (KJV)
Acts 3:1-8 (KJV)
Romans 8:11 (KJV)
Acts 3:6 (KJV)
Matthew 5:16 (KJV)
1 Corinthians 15:58 (KJV)
Luke 12:8 (KJV)
Acts 3:17-19 (KJV)
Acts 3:19 (KJV)