Posted by justin

This message was recorded on October 22, 2017 and was presented by Pastor Roger Hendricks

Scripture for his message will be from:

Matthew 9:29 (KJV)
Hebrews 11:6 (KJV)
Hebrews 11:1 (KJV)
2 Corinthians 5:7 (KJV)
Romans 1:17 (KJV)
Galatians 2:20 (KJV)
Jeremiah 32:17 (KJV)
Job 42:2 (AMP)
Deuteronomy 3:24 (KJV)
I Samuel 14:6 (KJV)
John 16:23 (KJV)
2 Peter 1:3 (KJV)
Matthew 9:28-29 (KJV)
James 2:17-18 (KJV)
Matthew 17:20 (KJV)
2 Corinthians 9:8 (KJV)