Posted by justin

This message was recorded on August 20, 2017 an was presented by Pastor Roger Hendricks

Scripture for his message will be from:

I Corinthians 9:27 (KJV)
II Corinthians 13:5 (KJV)
Proverbs 14:14 (KJV)
Romans 8:37 (KJV)
I Corinthians 10:6,11, 13 (KJV)
Proverbs 14:14 (KJV)
Galatians 5:16 (KJV)
Matthew 5:18 (KJV)
Titus 1:6 (KJV)
John 15:15 (KJV)
Jeremiah 3:12 (KJV)
I John 1:9 (KJV)
John 4:14 (KJV)